Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie Jakub Siadul

02-697 Warszawa
ul. Rzymowskiego 30/320

PKO BP S.A.
03 1020 1026 0000 1102 0258 8788

Przyjęcia interesantów: wtorki 10:00 – 18:00

Przyjęcia interesantów poza wyznaczonymi terminami oraz wgląd do akt możliwe po uprzednim kontakcie.

ID Kancelarii w systemie EPU: 2211

Komornik właściwy miejscowo dla dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów.

Możliwe jest prowadzenie postępowań na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22-03-2018r. o komornikach sądowych.

Komornik Jakub Siadul został powołany na stanowisko zwolnione po Komorniku Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Grzegorzu Sikorze. Postępowania prowadzone uprzednio przez Komornika Grzegorza Sikorę są kontynuowane pod tymi samymi sygnaturami.